? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

welcome

Saturday, March 13, 2010

1 malaysia " Rakyat didahulukan Pencapian Diutamakan"


Konsep 1 Malaysia diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, ialah langkah yang sesuai dengan suasana dan cita rasa rakyat. Konsep ini selari dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

1 Malaysia menbawa inspirasi untuk menperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalinkan perpaduan yang erat. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat.

Konsep 1 Malaysia menurut perdana menteri Yang Amat Berbahagia Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak "kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. One poeple dan kita mengambil tindakan- tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita, ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afrmatif, dasr untuk menolong kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan adil dan menberi pertimbangan kapada gologan Bumiputera yang layak mendapat satu pertimbangan daripada kerajaan."

Nilai- Nilai 1 Malaysia:

- Budaya kecermelangan
- Ketabahan
- Rendah hati
- Penerimaan
- Kesetiaan
- Meritokrasi
- Pendidikan
- Intergriti

Konsep 1 Malaysia diharap akan menbawa satu inspirasi untuk menperkukuhkan perpaduan kaum di kalangan rakyat Malaysia sebagaimana kehandak prinsip Rukun Negara. Nilai- nilai murni diharapkan dapat menyatupadu bangsa Malaysia dimana segalanya perlu dirasai bersama.

0 comments:

There was an error in this gadget